Asbest

Wat is een asbest attest ?

 

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. 

Dankzij het asbestattest komt u dus te weten welke materialen asbest bevatten en hoe u als eigenaar het gebouw asbestveilig kan maken. De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden. 

Werkwijze voor het maken van een asbestattest?

 

De opmaak gebeurd in verschillende stappen:
Hierbij een overzicht :

 

✓ De asbestdeskundige bezorgt de opdrachtgever een opdrachtformulier. Het is belangrijk dat dit formulier goed wordt doorgelezen/ ingevuld door de opdrachtgever.

✓ De opdrachtgever verzamelt de informatie over het gebouw en bezorgt deze aan de asbestdeskundige. Zo kan de asbestdeskundige het plaatbezoek optimaal voor bereiden.

✓ De asbestdeskundige komt ter plaatse om de woning/ het gebouw te inspecteren. Indien nodig worden er monters genomen van bepaalde materialen.

✓ Afwerken attest

Wanneer moet er een asbest attest zijn ?

 

    • Vanaf 23 november 2022 is de opmaak van een asbestattest verplicht bij de overdacht
      van  woningenof gebouwen gebouwd ouder dan 2001.  
    • Vanaf 2032 moet u voor elke gebouw dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbest attest.