EPC

Wanneer moet er een EPC zijn ?

 

De Vlaamse overheid heeft bepaald dat een EPC verplicht is bij :

  • Er moet een geldig EPC aanwezig zijn van zodra de eenheid te koop of te huur wordt aangeboden tot en met de datum van het verlijden van de notariële akte of het ondertekenen ven de huur overeenkomt. Wanneer het EPC tijdens deze periode vervalt, moet er dus een nieuw EPC opgemaakt worden.
  • Vanaf 2022 hebben de appartementsgebouwen een EPC van de algemene delen nodig. Deze verplichting staat los van de verkoop en verhuur.

De verhuur van een woning , appartement, studio , klein niet residentieel gebouw of gebouwdeel voor contracten vanaf twee maanden. Het EPC moet aanwezig zijn van het moment dat de eenheid te huur wordt aangeboden.

De verkoop van een woning, appartement , studio en van een klein niet -residentieel gebouw of autonoom functionerend gebouwdeel in volle eigendom. Het EPC moet al aanwezig zijn vanaf het moment dat de  eenheid te koop wordt aangeboden.

Het belang van bewijsstukken :

 

Bij de opmaak van een EPC baseert de energiedeskundige zich op de visuele vaststellen ter plaatse. Tevens kan de energiedeskundige zich baseren op bewijsstukken aangeleverd door de bouwheer. Hij mag geen informatie uit verklaringen gebruiken

De bewijsstukken moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden die beschreven zijn het inspectieprotocol. Het inspectieprotocol dus welke gegevens uit de bewijstukken mogen aanvaard worden. De energiedeskundige is verplicht om het inspectieprotocol strikt te volgen.
Deze voorwaarden zijn belangrijk zodat er correcte informatie in het EPC certificaat komt.

De energiedeskundige kan dus een bewijsstuk weigeren om dat het niet voldoet aan de voorwaarden.

Hierbij enkele voorbeelden van bewijsstukken:

 

   • Facturen en leveringsbonnen met vermelding van adres
   • Duidelijke foto’s waarvan de schilddelen en omgeving duidelijk zichtbaar zijn
   • Verslagen van de algemene vergadering van mede eigenaars
   • Plannen opgemaakt door architect of aannemer
   • Bestelbonnen en getekende offertes
   • Werfslagen , vorderingsstaten, documenten van voorlopige oplevering
   • EPB aangifte
   • ….

Hoelang is EPC geldig ?

 

  • Een energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig.
  • Indien u een woning verkoopt met een EPC ouder dan 2019 moet dit vernieuwd worden.